มูลนิธิ สุบินนิมิต

โครงการจัดสร้าง สถานปฏิบัติธรรมภายใน อุทยานสี่หูห้าตา ณ ตำบลหนองเพราหงาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นสถานที่ชำระล้างจิตใจ ฝึกฝน อบรมจิต ทั้งนี้ มูลนิธิได้ดำเนินโครงการ มีความคืบหน้าตามลำดับ จัดซื้อที่ดิน รังวัด ถมดิน ซึ่งต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมาก ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

มูลนิธิ สุบินนิมิต

โครงการจัดสร้าง สถานปฏิบัติธรรมภายใน อุทยานสี่หูห้าตา ณ ตำบลหนองเพราหงาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นสถานที่ชำระล้างจิตใจ ฝึกฝน อบรมจิต ทั้งนี้ มูลนิธิได้ดำเนินโครงการ มีความคืบหน้าตามลำดับ จัดซื้อที่ดิน รังวัด ถมดิน ซึ่งต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมาก ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
ข้อมูลการติดต่อ
Location: มูลนิธิสุบินนิมิต 22/5 หมู่7 หมู่บ้านไม้หินดินน้ำ ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
Phone: +66 641414644
เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง

อาจารย์สุบิน นะหน้าทอง
ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ

มหาเวทย์แห่งล้านนา ผู้สืบทอดวิชาอาคม
จากครูบาอาจารย์แต่โบราณกาล ด้วยความ
เชี่ยวชาญในตำราพระเวทย์หลายแขนง ทั้ง
นะหน้าทองเสริมสิริมงคล 9 จุด การสัก
ยันต์ ปลุกเสกวัตถุมงคล สี่หูห้าตา กุมาร
ทอง สะเดาะเคราะห์ ที่ได้รับการยกย่องว่า
มีพลังงานที่ดี ความขลัง และศักดิ์สิทธิ์ จึง
เป็นที่ศรัทธาในหมู่คนไทยและชาวต่างประเทศ

เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง

อาจารย์สุบิน นะหน้าทอง
ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ

     มหาเวทย์แห่งล้านนา ผู้สืบทอดวิชาอาคม จากครูบาอาจารย์แต่โบราณกาล ด้วยความเชี่ยวชาญในตำราพระเวทย์หลายแขนง ทั้งนะหน้าทองเสริมสิริมงคล 9 จุด การสักยันต์ ปลุกเสกวัตถุมงคล สี่หูห้าตา กุมารทอง สะเดาะเคราะห์ ที่ได้รับการยกย่องว่า มีพลังงานที่ดี ความขลัง และศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นที่ศรัทธาในหมู่คนไทยและชาวต่างประเทศ

ภาพกิจกรรม มูลนิธิสุบินนิมิต

รูปกิจกรรม
มูลนิธิสุบินนิมิต

กิจกรรม

กิจกรรมเร็วๆนี้
ติดตามได้ที่นี่

กิจกรรมหลัก

อุทยานสี่หูห้าตา
โครงการจัดสร้าง สถานปฏิบัติธรรม

ณ ตำบลหนองเพราหงาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นสถานที่ชำระล้างจิตใจ ฝึกฝน อบรมจิต ทั้งนี้ มูลนิธิได้ดำเนินโครงการมีความคืบหน้าตามลำดับ จัดซื้อที่ดิน รังวัด ถมดิน ซึ่งต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมาก ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

กิจกรรมหลัก

อุทยานสี่หูห้าตา
สถานปฏิบัติธรรม

ณ ตำบลหนองเพราหงาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นสถานที่ชำระล้างจิตใจ ฝึกฝน อบรมจิตทั้งนี้ มูลนิธิได้ดำเนินโครงการ มีความคืบหน้าตามลำดับ จัดซื้อที่ดิน รังวัด ถมดิน ซึ่งต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมาก ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

Events

กิจกรรมเร็วๆนี้
ติดตามเร็วๆ

บทความความรู้ทางศีลธรรม

หลักคำสอน อาจารย์สุบิน นะหน้าทอง

ก่อนตัดสินใจใด ๆ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

อานิสงส์ของการได้ถวายที่ดิน เพื่อสร้างวัด หรือสถานที่สำหรับปฎิบัติธรรมนั้น

พอสรุป ได้ดังนี้

1.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี
2.ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
3. มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และในเทวโลก

อ่านเพิ่มเติม

การแผ่เมตตา ให้ตนเองและผู้อื่นดีอย่างไร

     เป็นสิ่งที่โบราณบัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติต่อกันมาตามลำดับ เพราะเห็นประโยชน์ว่า การแผ่เมตตานี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็นลงได้

     ผู้ได้รับเมตตาจิตนั้นแล้วก็จะพลอยมีจิตอ่อนโยน เยือกเย็น และได้พบกับความสุขทางใจไปด้วย ด้วยเหตุแห่งการแผ่เมตตาไปยังเพื่อนมนุษย์เช่นนี้จึงทำให้มนุษย์และสัตว์ อยู่กันด้วยความมีน้ำใจดีต่อกัน รักใคร่กันฉันพี่น้อง เป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนกันแต่จะอุดหนุนเกื้อกูลกันและกันด้วยน้ำใสใจจริง

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสารล่าสุด

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้

มูลนิธิสุบินนิมิต

ช่องทาง การบริจาค