Content Image
     มูลนิธิสุบินนิมิต ได้จัดโครงการ บริจาคโลงศพ แก่ผู้ยากไร้ เสียชีวิต สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา

     ในวันที่ 17 มิถุนายน เวลา 10.00 น.นี้ มูลนิธิสุบินนิมิต ทำการบริจาคโลงศพ จำนวน 10 โลง ณ วัดบ้านปง อ.แม่แตง โดยมี
พระสมุห์ณัฐภรณ์ อนันตธัมโม เป็นตัวแทนมูลนิธิ ทำการบริจาค
 
     ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 439 048 4358
ชื่อบัญชี มูลนิธิสุบินนิมิต
.
พร้อมแจ้งชื่อ วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ได้ทางข้อความในเพจมูลนิธิสุบินนิมิต
.
ทำบุญบริจาคโลงศพ
อานิสงส์บุญแรง ให้กับศพยากไร้
บุญง่าย ๆ แต่อานิสงส์แรง
.