Content Image

มูลนิธิ สุบินนิมิต

โครงการจัดสร้าง สถานปฏิบัติธรรมภายใน อุทยานสี่หูห้าตา

     ณ ตำบลหนองเพราหงาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นสถานที่ชำระล้างจิตใจ ฝึกฝน อบรมจิต ทั้งนี้ มูลนิธิได้ดำเนินโครงการ
มีความคืบหน้าตามลำดับ จัดซื้อที่ดิน รังวัด ถมดิน ซึ่งต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมาก ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

รูปภาพอุทยานสี่หูห้าตาจำลอง

ช่องทาง การบริจาค

ผ่านบัญชีธนาคาร
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาค ผ่านบัญชีธนาคาร
ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 439 048 4358
ชื่อบัญชี มูลนิธิสุบินนิมิต
 
พร้อมแจ้งชื่อ วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ได้ทางข้อความในเพจมูลนิธิสุบินนิมิต