Content Image
กิจกรรม

กิจกรรมเร็วๆนี้
ติดตามได้ที่นี่

กิจกรรมหลัก

อุทยานสี่หูห้าตา
โครงการจัดสร้าง สถานปฏิบัติธรรม

ณ ตำบลหนองเพราหงาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นสถานที่ชำระล้างจิตใจ ฝึกฝน อบรมจิต ทั้งนี้ มูลนิธิได้ดำเนินโครงการมีความคืบหน้าตามลำดับ จัดซื้อที่ดิน รังวัด ถมดิน ซึ่งต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมาก ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา